ROBOTICS UNIVERSITY. Powered by Blogger.

ROBOT1_Layout PCB Pengendali

robotics-university.com | Berikut ini adalah gambar PCB pengendali robot-1. Gambar 1 merupakan desain layout PCB pengendali, sedangkan gambar 2 adalah gambar tata letak komponen yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun komponen pengendali robot-1.


Gambar 1. Layout PCB pengendali robot-1 


Gambar 2. Tata letak komponen pengendali robot-1 


Gambar 3. Sistem elektronika pengendali robot-1 yang sudah jadi


Gambar 4. Sistem elektronika robot-1 lengkap yang sudah jadi 


Gambar 3 adalah hasil pemasangan komponen yang telah selesai dibuat. Sedangkan gambar 4 adalah gambar papan rangkaian sensor dan pengendali robot-1 yang telah dirakit.

0 Comment For "ROBOT1_Layout PCB Pengendali"

Back To Top